Landshövdingen besökte Bengtsfors kommun

I dag har landshövding Lars Bäckström besökt Bengtsfors och Åmåls kommuner. På programmet står möte med bland andra representanter från kommunledningarna och företagsbesök på KåPi Städteknik AB i Bengtsfors och Cleanergy AB i Åmål.

I Bengtsfors inleddes besöket med en träff med kommunledningen där diskussioner kring den statliga närvaron på orten fördes. Det handlade bland annat om polisens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans nedmontering av lokalkontor och liknande. En annan fråga som berördes var framtida önskemål kring att använda DVVJ för persontrafik till och från Bengtsfors kommun. 

En presentation och dialog kring kommunens arbete med Kina-kontakter gjordes också.

Därefter följde ett studiebesök på företaget KÅPI. Vid besöket passade VD Kent Pettersson bland annat på att berätta om företagets situation och konkurrensen de utsätts för av kriminalvården.

Landshövdingens besök i kommunen avslutades på Rexcell där VD Stefan Åbom tog emot och informerade om verksamheten.

Bakgrund

Landshövding Lars Bäckström besöker under en treårsperiod länets samtliga 49 kommuner inklusive alla stadsdelsnämnder i Göteborg och Borås. Syftet med besöken är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med flera för att diskutera aktuella frågor. Samtidigt som det från Länsstyrelsens sida att informeras om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro