Migrationshistoria ger 40 jobb i Bengtsfors/Åmål

Svenska Migrationscentret kommer att starta upp två lokalkontor i Västra Götaland, ett i Bengtsfors och ett i Åmå,l som kommer att skapa totalt 40 nya jobb. Arbete med digitalisering, dokumentation och kommunikation primärt inom ämnesområdet migration i samverkan med Riksarkivet och aktörer lokalt kommer att ge jobb till personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning eller att man är ny i Sverige.

Sedan 1960 har Svenska Migrationscentret, aktivt arbetat för att dokumentera den stora utvandringen från Sverige till Nordamerika. Arbetet har varit viktigt för forskning på alla nivåer och inte minst för individen som har haft möjlighet att spåra sina rötter genom olika typer av källmaterial och tjänster.

Vem bevarar historien om de som flyttar till Sverige idag? Vad finns i arkiv och samlingar när ättlingarna till dagens invandrare börjar söka efter sina rötter? Svenska Migrationscentret tar nu ett helhetsgrepp på dokumentation av in- och utvandring till och från Sverige genom att kartlägga pågående migration.

Institutionen har sedan starten verkat i nära samarbete med Arbetsförmedlingen i olika arbetsmarknadsprojekt. Huvuddelen av personalstyrkan har varit personer med någon funktionsnedsättning, som har byggt upp de arkiv och databaser som idag innehåller ett mycket omfattande källmaterial.

Sedan 2011 har Svenska Migrationscentret och Riksarkivet samarbetat för att främja svensk migrationsforskning. Det har skett i en regional arbetsmodell som nu ska vidareutvecklas och permanentas på nationell nivå. Det sker i samarbete mellan Svenska Migrationscentret, Arbetsförmedlingen, Riksarkivet och de kommuner där kontor upprättas.

Arbetsuppgifterna innebär bevarande och tillgängliggörande av Sveriges migrationshistoria, bland annat genom digitalisering av historiska dokument, dokumentation genom intervjuer och olika former av samverkan med lokala föreningar eller arkiv.

Enligt projektbeskrivningen kommer etableringen av kontoren i Åmål och Bengtsfors att ske under innevarande år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro