Utveckling av prao viktig för samarbetet näringsliv och skola

Bengtsfors kommun gör nu en satsning för att utveckla prao från nästa läsår. Tanken är då att elever redan från årskurs 6 ska ha viss prao och sedan utökas praotiden upp till och med årskurs 9. Det är Bim Lyrstrand, studie- och yrkesvägledare (på Bengtsgården och Strömkullegymnasiet), som jobbar med att utveckla praon och i hennes planer finns även tankar om studiebesök varvat med prao, besök på skolan från olika yrkesgrupper, besök från fackförbund och arbetsförmedlingen samt diskussioner med eleverna om framtiden. Hon menar att det också är bra att få grundläggande kunskaper kring hur man skriver sitt CV och hur det går till på en anställningsintervju.

Från nästa läsår är det tänkt att årskurs 6 ska ha en dags prao per läsår, årskurs 7 ska ha två dagar per läsår, årskurs 8 och 9 kommer eleverna att ha en veckas prao och i årskurs 9 kommer det även att finnas möjlighet att göra så kallad skuggning(besök) på olika gymnasieskolor under deras praoperiod, inför valet till gymnasiet.

För att få bra praoplatser kommer skolan att samverka med näringslivet och delta genom Bengtsfors Utvecklings AB vid olika näringslivsträffar.

På gymnasiet

Utvecklingsarbetet påverkar också hur Bim kommer att jobba med eleverna på gymnasiet. Där är det programansvariga lärare som sköter praktiken och hon kommer istället att lägga fokus på att förbereda eleverna på högskolestudier och framtida arbete samt sommarjobb. Eleverna kommer att få facklig information om vad som gäller exempelvis när man sommarjobbar eller redan har timanställningar. Grundläggande kunskaper kring CV/ansökningshandlingar och anställningsintervjuer är andra delar som eleverna ska få med sig genom att bjuda in Arbetsförmedlingen. Det finns också planer på att bjuda in arbetsgivare till skolan och anordna speeddater, så elever får känna på hur det går till på en anställningsintervju.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro