• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Läget kring ensamkommande flyktingbarn - ett nytt boende med 20 platser startas

Läget kring ensamkommande flyktingbarn - ett nytt boende med 20 platser startas

Den mycket kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn har gjort att det uppstått akut brist på tillgängliga platser i landets kommuner och Migrationsverket anvisar fler barn och ungdomar till kommunerna än vad som tidigare varit överenskommet. Bengtsfors kommun har ett HVB-hem för ensamkommande barn och unga i Bengtsfors. Med anledning av att lokalerna nu är fullbelagda där, kommer ett nytt hem att startas i Bäckefors. Där finns cirka 20 platser som kommer att tas i bruk inom kort.

I skrivande stund har Bengtsfors kommun 45 ensamkommande barn och unga på sitt boende i Bengtsfors. Ett HVB-hem är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. När ett HVB tar emot målgruppen ensamkommande barn och unga är syftet med verksamheten att ge dem omvårdnad, stöd och fostran. 

Främst rör det sig om unga asylsökande från Afghanistan, Eritrea och Somalia samt från Syrien. Bengtsfors kommun har avtal med Migrationsverket om 42 platser, men fördelningstalen för 2016 anger att kommunen kommer att anvisas drygt 60 platser under året.

När ett ensamkommande barn eller ungdom söker asyl i Sverige anvisar Migrationsverket omedelbart en kommun. Den anvisade kommunen blir genom anvisningen ansvarig för omhändertagandet för den aktuella personen. Inom 48 timmar ska barnet/ungdomen vara placerat. Det är barn och ungdomar som inte har någon vårdnadshavare i Sverige och som är under 18 år. Ungdomar mellan 15 och 18 år placeras i regel på ett HVB-hem medan yngre barn placeras i familjehem eller i andra boendeformer som till exempel hos släktningar.

HVB-hemmen är bemannade dygnet runt och det finns höga krav på de lokaler som används när det gäller brandsäkerhet med mera. På hemmen introduceras ungdomarna i det svenska samhället och förebereds för att senare kunna ta hand om sig själva. Personalen arbetar för att utveckla, stärka och skydda barnen. Personalen på boendena finns till hands i vardagen för ungdomarna och hjälper dem med exempelvis myndighetskontakter, läxläsning och fritidsaktiviteter. Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har skolplikt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro