Niorna besökte Munksjö Paper och Rexcell

Bengtsgårdens niondeklassare har besökt företagen Munksjö Paper och Rexcell. Besöket har kommit till genom ett samarbete mellan skola/kommun och företagen. Samarbetet grundar sig i det framtida personalbehov som finns på företagen och hur det ska kunna lösas genom bland annat utbildning inom industriteknisk utbildning som erbjuds på Strömkullegymnasiet. Det var ett fyrtiotal elever som var med på besöken. 

- Tanken är att elever som läser industriteknik ska komma ut bland företagen och jobba redan under utbildningen för att på så sätt lära sig yrket, säger Ulf Nilsson som är programansvarig på industritekniska programmet vid Strömkullegymnasiet.

- Från vår sida sett så var det verkligen jätteroligt att de kom på besök och vi hoppas att det väckte intresse för utbildningen hos några i alla fall. Dessa studiebesök vill vi gärna fortsätta med kommande år, säger Helén Öder Skarström som är HR Manager på Munksjö Paper i Billingsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro