Rökfria områden!

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunala platser där barn och unga ofta rör sig ska förses med skyltar som avråder från rökning. Uppmaningen hänvisar till barns hälsa och välmående samt omtanke om miljön.

Platser och områden som berörs är:

  • kommunala lekplatser
  • kommunala badplatser eller badplatser som erhåller kommunalt driftsbidrag
  • Bergevi
  • Björkevallen
  • Ekhagsvallen
  • Gillevi
  • Långevi
  • Lövåsvallen
  • Bäckevallen

Kommunsstyrelsen har tidigare fastställt en handlingsplan om tobaksfri skoltid. Genom skyltning på ovanstående platser är syftet att ytterligare skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa.

Arbetet med skyltningen sker i samarbete med Folkhälsomyndigheten som under 2012 fick i uppdrag av regeringen att utreda och analysera möjliga framtida rökfria miljöer på allmän plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro