Ombyggnation av Bengtsgården inför hösten 2016

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett förslag till ombyggnation av Bengtsgården inför läsåret 2016. Lokalerna på skolan kommer att anpassas på grund av det ökade elevunderlaget.

Bengtsgårdens elevunderlag har ökat under 2015, ökningen fortsätter och nya undervisningslokaler behövs inför höstterminen 2016 och ytterligare under kommande läsår. Inför läsåret 2016/2017 klaras behoven genom ombyggnation inom befintliga huskroppar. Ombyggnationen beräknas kosta 600 000 kronor som finansieras via statsbidrag för ökade kostnader på grund av ökat antal nyanlända.

Antalet klasser på Bengtsgården ökar enligt följande:

  • År 2016; 4 klasser slutar årskurs 9 och 5 klasser börjar årskurs 6
  • År 2017; 3 klasser slutar årskurs 9 och 5 klasser börjar årskurs 6 
  • År 2018; 4 klasser slutar årskurs 9 och 5 klasser börjar årskurs 6

Sammanfattningsvis så ökar Bengtsgården från 15 klasser i juni 2015 till 20 klasser i augusti 2018.

Från och med hösten 2016 kommer Bengtsgården dessutom att utökas med en särskoleklass. Den växande förberedelseklassen behöver mer utrymme och i planerna inför 2017/18 finns beslut om att inreda en lokal till skolbibliotek (en lokal som idag behövs för som undervisningslokal).

Fakta om Bengtsgården

Bengtsgården omfattar grundskola år 6-9 samt grundsärskola år 6-10. Skolans elever kommer från alla orter i kommunen. Mer information om Bengtsgården finns här.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro