Kräftpest i Askesjö samt närliggande vatten

Statens veterinärmedicinska anstalt har analyserat flodkräftor från bland annat vattendraget mellan Askesjö och Megsjön i Bengtsfors kommun. Analysen påvisade kräftpest i det inskickade materialet.

Länsstyrelsen beslutar därför med stöd av 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att nedan uppräknade vatten inom Upperudsälvens vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade.
Kräftpestförklaringen omfattar Askesjö, Megsjön, Håltjärnet, Gottarsbyälven, Fillingsjön och Årbolsälven, samt ej namngivna vattendrag mellan aktuella sjöar. Inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att

  1. Fånga kräftor.
  2. Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.
  3. Använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur
området utan föregående desinfektion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2017
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro