Hjälp att inventera lägenhetsbeståndet

Bengtsfors kommun behöver hjälp att inventera bostadsbeståndet i form av hyreslägenheter runtom i kommunen. Ett brev och medföljande enkät har gått ut till hyresvärdar i kommunen men nu söker vi alltså dig som vi eventuellt har missat och som hyr ut lägenheter/bostäder i Bengtsfors kommun.

Uppgifterna som vi får in kommer delvis att fungera som ett underlag i samband med planering av bostadsbyggande.

Vi planerar även att förbättra informationen på vår hemsida kring utbudet av bostäder/lägenheter då vi fått ett flertal synpunkter från inflyttare att det är svårt att få kontakt med hyresvärdar i kommunen. Med någon typ av kontakt- alternativt lägenhetsförmedling skulle vi kunna förenkla för såväl bostadssökande som hyresvärdar.

Om du inte fått ett brev från oss men hyr ut lägenheter och skulle vilja delta i undersökningen/förmedlingstjänst på kommunens hemsida, kontakta någon av nedanstående så skickar vi dig en enkät:

Anna Sandström
Webbredaktör
0531-52 60 25
anna.sandstrom@bengtsfors.se

Anette Levin
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
anette.levin@bengtsfors.se
   

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro