Kostnader för torget i Bäckefors

En översyn har gjorts för att ge svar på vad som gjort att upprustningen av torget i Bäckefors överskridit budgeten med 1,9 miljoner kronor.

Det har ingått flera olika delar i projektet som utredningar kring trafiksäkerhet, markförhandlingar, rivning av byggnader, ombyggnad av Gamla Bruksgatan samt ombyggnaden av själva torget. Det var också olika ansvariga för de olika delarna.

Det har varit svårt att välja vilken lösning som skulle gälla för att lösa trafiksäkerheten, vilket gjorde att frustration uppstod både bland politiker, tjänstemän och boende i området. I slutet av dessa diskussioner tillkom även att uppdraget skulle innefatta upprustning av torget.

Samtidigt uppkom en stark tidspress under våren 2014 att komma igång med ombyggnationen av Gamla Bruksgatan och torget innan sommaren. Här kan konstateras att förvaltningen gjorde flera felbedömningar och misstag som ledde till att upprustningen av torget blev 1,9 miljoner kronor dyrare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro