Satsning på konst

Kommunstyrelsen har beslutat att Bengtsfors kommun ska delta i projektet Konsten i samhället (KISAM).

Projektets syfte är dels att öka förståelsen och skapa förutsättningar för samverkan mellan konstens respektive politikens strukturer. Man vill också hitta en mall för kompetensutveckling inom konstområdet riktad till beslutsfattare (politiker såväl som tjänstemän) i kommuner.

Områden att samverka om kan vara allt från stadsbyggnad, offentlig konst, utställningsverksamhet, barn- och unga, hälsa, vård- och omsorg, turism, integration, medborgardialoger, sociala projekt med mera. Föreningens ambition är att förankra kulturfrågorna utanför den ”traditionella formen” så att kultur kan ges utrymme på ett vidare plan i samhällsutvecklingen.

Kommunstyrelsen anser att deltagande i projektet innebär ytterligare förstärkning av kulturfrågorna, vilket är i linje med kommunens kulturstrategiska mål. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att arbeta i projektet.

Föreningen bakom projektet, som även den heter KISAM, befinner sig i ett uppstartsskede. Sammanlagt kommer mellan sex och nio kommuner i tre olika regioner ges möjlighet att delta i projektet som redan påbörjats i region Örebro. I vårt närområde har Åmåls kommun blivit tillfrågade om medverkan. Även parter som Not Quite och Kultur i Väst kommer att delta.

Projektperioden är cirka två år och kostnaden för att delta i projektet är 75 000 kronor för Bengtsfors kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro