Val av styrelser till de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige har tidigare under våren beslutat om ny bolagsstruktur för Bengtsfors kommun. Vid kommufullmäktiges senaste sammanträde valdes nya styrelser till bolagen.

I stora drag innebär den nya bolagsstrukturen att Bengtsfors Utvecklings AB:s verksamhet i fortsättningen ska bedrivas i förvaltningsform och att bolaget avyttras/likvideras. Det kommer också att finnas ett moderbolag i koncernen som omfattar samtliga bolag.  

Den nya bolagsstrukturen syns i skissen ovan.

Val av styrelse för moderbolaget

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Per Eriksson (s) ordförande

Susanne Öhrn (s) vice ordförande

Per Jonsson (c) ledamot

Val av styrelse för Bengtsforshus AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Sten-Åke Jansson (s) ordförande

Ulf Nelson (m) vice ordförande

Christina Lundqvist (s) ledamot

Per Jonsson (c) ledamot

Carl Kullgren (l) ledamot

Val av styrelse för Bengtsfors Energi Handel AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Karl-Erik Ågren ordförande

Erik Sandberg vice ordförande

Gert Andersson ledamot

Leif Granqvist ledamot

Bernt Petzäll ledamot

Val av styrelse för Bengtsfors Energi Nät AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Karl-Erik Ågren ordförande

Erik Sandberg vice ordförande

Gert Andersson ledamot

Leif Granqvist ledamot

Bernt Petzäll ledamot

Val av styrelse för Majbergets Utvecklings AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Susanne Öhrn (s) ordförande

Per Jonsson (c) vice ordförande

Carl Kullgren (l) ledamot

Besnik Dautaj (s) ledamot

Anders Forsberg (m) ledamot

Val av styrelse för Hotell Dalia AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Kjell Eriksson ordförande

Rolf Jonsson ledamot

Christer Fransson ledamot

Jenny Wallman ledamot

Val av styrelse för Bengtsfors Utvecklings AB

Kommunfullmäktige har utsett föjande ledamöter till styrelsen:

Per Eriksson (s) ordförande

Per Jonsson (c) vice ordförande

Susanne Öhrn (s) ledamot

Bengt Larsson ledamot

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro