Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel

Efter önskemål från torghandlare har kommunfullmäktige beslutat att utöka tiderna för torghandel i Bengtsfors. Ändringarna gäller såväl Nygårdstorget som Tingshustorget.

Beslutet innebär att torghandel kommer att tillåtas på Tingshustorget på onsdagar mellan klockan 9.00-18.00 (oförändrat) samt på lördagar mellan klockan 9.00-15.00. Parkering kommer därför att vara förbjuden på hela eller delar av Tingshustorget på lördagar mellan klockan 6.00-16.00.

Nygårdstorget utökas tiderna för torghandel väsentligt jämfört med tidigare då det endast var tillåtet på lördagar. Följande tider gäller för torghandel på Nygårdstorget.

1 maj-31 augusti

Måndag-fredag 9.00-18.00
Lördag 9.00-15.00

1 september-30 april

Onsdag 9.00-18.00
Lördag 9.00-15.00

Vissa lördagar får undantas genom beslut om upplåtande av offentlig plats för annat arrangemang.

Torghandeln på Nygårdstorget ska även fortsättningsvis inriktas mot småskalig torghandel och ske inom utmärkta torghandelsplatser. I första hand ska kommunens egna salustånd användas. Förbudet mot att använda egna försäljningstält upphävs dock med begränsningen att tälten får vara max 3x6 meter. På Nygårdstorget finns även en avgiftsfri plats för skolungdomar.

På torget i Bäckefors är tiderna för torghandel oförändrade. Även fortsättningsvis kommer den att vara tillåten på onsdagar mellan klockan 9.00-18.00.

Torghandelsplats måste förbokas hos kommunens växel och kostnaden faktureras, kontant betalning är inte möjlig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2017
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro