Avsiktsförklaring om fossilfritt Dalsland

Bengtsfors kommun har skrivit under avsiktsförklaringen om ett fossilfritt Dalsland. Fossilfritt Dalslands målsättning är att Dalsland senast år 2030 helt ska ha upphört med användningen av fossila bränslen

Bakom avsiktsförklaringen fossilfritt Dalsland står Bo Thorén från Ånimskog. Syftet med initiativet Fossilfritt Dalsland är att engagera kommuner, näringsliv, akademi, medborgare och andra aktörer för att tillsammans arbeta för en snabb omställning av samhället. Initiativets målsättning är att Dalsland senast år 2030 helt ska ha upphört med användningen av fossila bränslen. Genom att underteckna avsiktsförklaringen lovar undertecknaren:

  • att verka för att realisera och kommunicera visionen om ett fossilfritt Dalsland
  • att stimulera utbyte av erfarenheter och kompetens och därmed snabbare nå målet
  • att söka och sprida kunskap som kan ge ökad förståelse och insikt om klimatfrågan
  • att fortlöpande redovisa vår energianvändning, uppdelat på fossila bränslen samt övriga energislag, samt åtgärder som har minskat denna.

Dalslandskommunernas kommunalförbund, Dalslands Turist AB, Ecorelief AB och Cleanergy AB har också undertecknat avsiktsförklaringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström