Snabbvisit från vår vänort Wuzhou

I samband med kanotmaraton fick vi besök av representanter från vår vänort Wuzhou. Det var in i det sista oklart om besöket kunde genomföras när beviljande av visum drog ut på tiden. Syftet med mötet var att påbörja arbetet med de fokusområden som lyfts fram i avtalet som nu även är godkänt av Kinas regering. Utbildning, turism och miljö var frågor som diskuterades.

Dan Gunnardo chef för miljökontoret var på plats för att informera om deras verksamhet. Under dagen gjordes en rundvandring på Strömkullegymnasiet, Halmens hus och Baldersnäs i samband med starten av DKM+. Från kommunen deltog Jan Leander, Anna-Greta Strömberg, Per Jonsson, Göran Eriksson, David He samt Per Eriksson.

Representanterna från Wuzhou var ordförande för den rådgivande kommittén (CPPCC) Wu Hanhua, vice turistchef Liang Fei, Liu Jianyu chef för den nya statsdelen Canghai samt biträdande chef Liao Ning. Utbildning representerades av vice utbildningschef Zhang Ping, och Hu Jie från deras utrikesavdelning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström