Politiker positiva till e-förslag om multiplan

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom det e-förslag som inkommit angående en ny multiplan i Bäckefors. Initiativtagaren vill att den nuvarande tennisplanen som finns vid Bäckeskolan och i närhet till den nyanlagda aktivitetsparken rustas upp till en multiplan med möjlighet till tennis, fotboll och bandy.

Genom beslutet vill politikerna öka utbudet för fler människor i olika åldrar att vistas i och använda området under stora delar av dygnet. Elever från skolan på dagtid och allmänheten på kvällar och helger.

Kommunstyrelsen överlämnar frågan om finansiering till budgetberedningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström