Ulrika Moberg anställd som integrationschef

Ulrika Moberg

Ulrika Moberg, foto: Sofia Magnusson

Från den 1 oktober finns Ulrika Moberg på plats som integrationschef. Ulrika kommer att vara chef för integrationsenheten. Ulrika kommer närmast från en tjänst som planerare på vuxenutbildningen i kommunen.

Tjänsten som chef för integrationsarbetet är direkt underställd kommunchefen och ska ansvara för personal och verksamhet på integrationsenheten. I tjänste ingår att samverka med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt ta fram lokala planer för integrationsarbetet i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström