Samverkan för ökad trygghet och minskad brottslighet

Bengtsfors kommun och polisområde Fyrbodal har tecknat en samverkansöverenskommelse i syfte att gemensamt arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten inom kommunen.

En kartläggning av trygghet och brottslighet ska genomföras för att därefter, årligen, skapa ett eller flera medborgarlöften mot det eller de problemområden som framkommer under kartläggningen. Medborgarlöftena beslutas och följs upp i särskild ordning.

Avtalet gäller ett år och en utvärdering ska ske senast tre månader innan avtalets utgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström