Ny bolagsstruktur för Bengtsfors kommun

Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde igår ett beslut om ny bolagsstruktur för Bengtsfors kommun. I stora drag innebär det att Bengtsfors Utvecklings AB:s verksamhet i fortsättningen ska bedrivas i förvaltningsform och att bolaget sedan ska avyttras/likvideras. Det kommer också att finnas ett moderbolag i koncernen som omfattar samtliga bolag.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-02 § 139 om ny bolagsstruktur Bengtsfors kommun. I samband med verkställande av beslutet och i synnerhet framtagande av genomförandeplanen uppkom ett antal frågeställningar och behov av ställningstagande. Det har lett till politiska diskussioner som gjort att ett reviderat förslag har tagits fram och att kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävs.

De politiska diskussioner som förts kring verkställande av ny bolagsstruktur har resulterat i följande förslag till ny struktur enligt skissen ovan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2016
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro