Strategiska vägval för en fossiloberoende region 2030

Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att ställa sig bakom förslaget Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossilobeorende Västra Götaland 2030. Det innebär att Bengtsfors kommun inom olika fokusområden ska arbeta för att bidra till att Västra Götaland är en fossiloberoende region 2030.

Västra Götalandsregionen har satt ett upp ett klimatmål om att vara en fossiloberoende region till 2030. Regionen har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett förslag på strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Förslaget innehåller regionala prioriteringar som ska underlätta omställningsarbetet. Förslaget har riktat in sig på fyra fokusområden: hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Bengtsfors kommun arbetar redan idag för att minska sitt fossilberoende. Kommunen undertecknade 2014 en budkavle tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal. Budkavlen innebär att kommunerna ska arbeta för att deras transporter är fossiloberoende till 2030. Bengtsfors kommun har också ställt sig bakom initiativet Fossilfritt Dalsland, vars målsättning är att Dalsland senast år 2030 helt ska ha upphört med användningen av fossila bränslen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström