Slutbetyg kan utfärdas till och med den 1 juli 2020

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från  sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström