Musik och barn - en guldkant i tillvaron för äldre och sjuka

Hanna Stenelind, foto: Sofia Magnusson

Hanna Stenelind, enhetschef på Björkåsens korttidsboende, foto: Sofia Magnusson

Hanna Stenelind, enhetschef för korttidsboendet på Björkåsen i Bengtsfors vill få de som vistas på boendet att må så bra de bara kan. Eftersom det under samma tak som boendet finns en förskola väcktes en idé om samverkan.

Lena Bernhardsson, enhetschef för Mellangårdens förskola, var positiv till att samarbeta och tillsammans kom de överens om att en aktivitet i månaden där cirka 5-6 barn besöker de boende skulle vara en bra start på projektet. Personalen på boendet och förskolepersonalen turas om att planera månadens aktivitet där barn från olika avdelningar deltar vid varje tillfälle. Hittills har man anordnat två träffar där man har målat och pysslat tillsammans.

Dans och allsång

På korttidsboendet har man även installerat en ljudanläggning för att förgylla tillvaron för de boende. Anläggningen är en vinst i en tävling för äldreboende anordnad av företaget 3 och består av högtalare och ett ettårigt, gratis abonnemang på en musiknedladdningstjänst. På helgerna har det anordnats danser på korttidsboendet med hjälp av anläggningen och ett musikombud har inrättats med uppgift att utveckla användningsområdet för anläggningen, bland annat planeras för allsångskvällar.

Hanna Stenelind berättar att responsen från de äldre har varit positiv, även om alla inte orkar delta i aktiviteterna så har de varit uppskattade inslag i vardagen, inte minst att få träffa barnen. Genom återkoppling från förskolepersonal har besöken varit väldigt uppskattade även av barnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström