• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Motion om att förlägga korttidsverksamheten på Dalslands sjukhus avslogs

Motion om att förlägga korttidsverksamheten på Dalslands sjukhus avslogs

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda förutsättningarna för att etablera verksamhet vid Dalslands sjukhus. Motionen avslås mot bakgrund av att:

  • kommunens korttidsverksamhet fungerar väl i nuvarande lokaler och där även kommunrehab, hemsjukvård, hemtjänst och biståndshandläggare är lokaliserade
  • nuvarande samarbete och avtal mellan Dalslandskommunerna för köp av plats på korttidsboende fungerar väl.
  • Fyrbodals kommunalförbund är en samarbetsplattform, där forskning och utveckling drivs.

Bakgrund

Moderaterna i Bengtsfors kommun lämnade i mars 2015 in en motion där de yrkar att Bengsfors kommun omgående utreder förutsättningarna för att etablera verksamhet vid Dalslands sjukhus.

Förslaget var att förlägga korttidsverksamheten på Dalslands sjukhus för att kvaliteten såväl som vårdinnehållet skulle kunna höjas då vårdtagarna skulle ha tillgång till rehabilitering i form av varmvattenbassäng som idag ej finns att tillgå på Björkåsen. Enligt motionärerna kan även andra kommuner tänkas ha ett intresse i att förlägga
korttids- och rehabiliteringsverksamhet på Dalslands sjukhus på grund av de möjligheter som finns där och även de stora ytorna som finns till förfogande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson