Ny förskola byggs vid Långevi

Bild

Illustration över hur Långevi med ny förskola kan komma att se ut. Illustration av Per-Anders Nilsson

Kommunfullmäktige beslutar anslå 30 miljoner kronor i investeringsmedel för bygge av förskola med sex avdelningar och att man redan från början tar med planer för vatten, avlopp, el med mera, för att senare möta det ökande behovet av större lokaler när verksamheten behöver utökas.

Förskolorna i Bengtsfors tätort kan inte erbjuda nog med platser och därför har ett alternativ för att bygga ny förskoleenhet på Långevi tagits fram.

Frågan om finansiering av ökade driftskostnader överlämnas till budgetberedning för år 2018. Byggnation i trä/massiva träelement ska prioriteras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson