Budget antagen

Vid fullmäktiges möte den 28 november antogs budget för nästa år. Fokus i 2017 års budget är framför allt att hantera de befolkningsökningar som gör att många av våra verksamheter växer.

Bland nysatsningar kan nämnas; kommunens insats i projektet Mötesplats Steneby genom en extra halvtidsanställning på biblioteket i Dals Långed, en förstärkning av arbetet med tillgänglighet med en halvtidsanställning, utveckling av e-arkiv samt en permanent satsning på de extra resurser som lades på underhåll av lekparker och grönområden under sommaren 2016.

Här kan du läsa budget för 2017 i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström