Långevi sportcenter växer fram

Bild

Idéskiss över Långevi sportcentra. Illustration av Per-Anders Nilsson. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med Bengtsfors sportcenter vid Långevi fortskrider och här kommer en uppdatering kring läget.

Konstgräsplanen

Arbetet med konstgräsplanen har pågått under hösten. Alla rör, kablar, trummor och brunnar är nu på plats och flera lager med grus ligger på planen som grund för att fortsätta arbetet till våren när tjälen gått ur backen. När arbetet drar igång till våren har man cirka fem veckors jobb med att lägga på konstgräset och fixa till runt planen med asfalt och dyl.

Det har också gjorts en grund för nytt förråd där de olika fotbollsföreningarnas materiel ska förvaras. Staket och master för ljus beräknar man att få på plats efter sommaren 2017.

Elbelysta motionsspåret

Grunddragningen av spåret är färdigt i stort. Det som återstår är anpassningen till de personer som är funktionsnedsatta. Planen är att en del av spåret ska asfalteras för att de som har svårt att röra sig ska kunna få möjlighet att komma ut i naturen. Bland annat de som bor på Granåsgården. Innan vintern har det lagts kross på del av spåret för att sedan asfaltera till våren. Fundament till belysningen är på plats men lamporna kommer nog inte upp förrän nästa år.

Spåret kommer delvis att bli returspår, varför vissa delar är extra breda. Ny åksträcka blir totalt cirka 3 kilometer.

Tillsammans med den gamla dragningen runt fotbollsplanerna kommer man att få drygt 5 kilometer belyst spår att åka skidor på.

Dirttrack/BMX, boulebanor med mera

När det gäller en del av de övriga saker som ska byggas vid Långevi, påbörjas de tidigast nästa höst. Huvudprojektet med konstgräsplan och elbelyst motionsspår måste bli färdigt för att få överblick över hur området blir och hur mycket pengar som återstår i projektet.

En ny förskola ska byggas vid anläggningen och det tas med i planeringen när arbetet fortskrider med sportcentret. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson