Dalslands kommunalförbund i ny tappning

Dalslandskommunernas kommunalförbund

Dalslands kommunalförbund byter nu namn till Dalslands miljö- och energiförbund. I det reviderade förbundet finns endast miljö- och energifrågor med i förbundsordningen och medlemmar i det reviderade förbundet är Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner. Förbundets säte kommer att vara i Mellerud.

I och med det reviderade förbundet förändras även lednings- och styrningsfunktionen vilket innebär att ordförande/vice ordförande kommer att väljas för en hel mandatperiod. Ordförande i den nya direktionen för resterande tid av mandatperioden blir Thommy Johansson, kommunalråd i Melleruds kommun, och som förbundschef tillika chef för miljökontoret så har Dan Gunnardo fått förtroendet.

Upprinnelsen till revideringen är att det, under ett par års tid, har diskuterats hur och vad man ska samverka kring inom ramen för Dalslands kommunalförbund. Hösten 2015 beslöt samtliga kommuner att begära utträde ur förbundet vilket blev en startpunkt för en genomlysning av förbundets verksamhet och en nystart med ett reviderat  kommunalförbund. Kommunfullmäktige har nu i samtliga fyra deltagande kommuner tagit beslut om att stanna kvar i förbundet och godkänt den nya förbundsordningen med en reviderad inriktning av förbundets verksamhet.

Vid sidan av kommunalförbundet kommer annan samverkan att ske mellan kommuner, både en informell samverkan där även Åmål ingår men också via avtal mellan kommuner för de verksamheter vi ser behov av att samverka kring. Ett exempel på detta är den gemensamma upphandlingsorganisationen som nu tas över av Dals-Eds kommun och där övriga kommuner sluter avtal och där vi kommer att arbeta tillsammans med större kommungemensamma upphandlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2016
Sidan publicerad av: Anna Sandström