Anhörigträffar våren 2017

Under våren finns det möjlighet för dig som vårdar en närstående med demenssjukdom eller kroppslig funktionsnedsättning, exempelvis stroke, MS eller Parkinson sjukdom, att delta i anhörigträffar.

Syftet är att få stöd genom att träffa andra i liknande situation. Vi samtalar, utbyter tankar och erfarenheter. Vi ses följande måndagar:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 22 maj

Tid: 14.00 – cirka 16.00 Vi bjuder på fika!
Plats: Björkåsen, konferensrum ”Våren”

För anmälan och mer information kontakta Annelie Amnehagen, demenssjuksköterska/ anhörigkonsulent mot äldreomsorgen, på telefon 0531-52 65 56 eller annelie.amnehagen@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström