Helhetsgrepp kring e-förslag om cykelvägar

Ett e-förslag om att bygga ut cykelvägarna i Bengtsfors kommun kom in under våren 2016. Förslagslämnaren föreslog att cykelvägar ska byggas mellan Skåpafors och Bengtsfors samt mellan Bengtsfors och Greans badplats. Förslagslämnaren efterlyste också möjligheten att hyra cyklar.

Under hösten 2016 inkom ytterligare e-förslag om cykelvägar. Dessa handlade om belysning längs cykelvägen mellan Karls Gärde och Långbron samt en gång- och cykelbro vid Långbron.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i januari att låta tekniska utskottet få i uppdrag att ta ett helhetsgrepp på de inkomna e-förslagen om cykelvägar.

Så fungerar e-förslag

E-förslag är till för dig som vill lämna förslag till kommunens förtroendevalda om hur Bengtsfors kommun kan utvecklas och förbättras. E-förslaget publiceras på kommunens hemsida och under ett halvår är det möjligt för andra att stödja e-förslagen genom att skriva under dem.  Det är två sistnämnda e-förslagen kan du skriva under fram till början av mars.

Läs mer om e-förslag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström