Fullmäktiges möten webbsänds från nästa år

Foto: Anna Sandström

Från och med 2018 kan du följa politiska debatter och beslut som fattas i kommunfullmäktige via webben. Det har kommunfullmäktige fattat beslut om.

I juni 2015 var det drygt 40 procent av Sveriges kommuner som hade webbsända fullmäktigemöten och ännu fler utredde frågan. I vårt närområde har Åmåls och Säffles kommuner infört webbsändningar och Melleruds kommun har beslutat att införa det på prov under ett år.

Att webbsända fullmäktigemöten är en fråga om att göra dessa sammanträden mer tillgängliga för allmänheten. Det finns även en demokratiaspekt i att sända fullmäktiges möten på webben eftersom du som medborgare på ett enkelt sätt kan följa upp den eller de politiker du röstat på. Även inom den kommunala förvaltningen finns fördelar med att ha tillgång till mötet i efterhand.

Ännu är inget specifikt system inköpt för webbsändningarna men utredningen som gjorts visar att utrustning kommer att behöva införskaffas för cirka 50 000 kronor. Driftskostnad för webbsändningen hamnar på cirka 110 000 kronor årligen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström