Mer lokaler på Bengtsgården inför nästa läsår

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har beslutat om 3 miljoner kronor i  investeringsmedel för byggnad på Bengtsgården inför läsår 17/18. Med den stora ökning av antalet elever inom grundskolan har Bengtsgårdens lokaler blivit för små. Vissa förändringar har gjorts men mer yta måsta tillföras inför läsåret 2017/18.

De åtgärder som utfördes under sommaren 2016 har medfört att trängseln har minskat och att miljön i skolans kapprum blivit lugnare. Inför höstterminen 2017, när ytterligare två klasser tillkommer, krävs dock minst två klassrum till. Med effektiv schemaläggning och maximalt utnyttjande av lokalerna ska en sådan utökning vara tillräcklig även inför läsåren därefter.

En modulbyggnad av samma typ som satts upp på Franserudsskolan och Ekhagsskolan kommer att lösa problemen. Två klassrum och ett eller två grupprum ryms i dessa byggnader, och det finns flera alternativ för placering inom Bengtsgårdens skolområde. Kostnad för ett modulhus på plats är 2,5 miljoner kronor och kostnad för möbler och utrustning uppgår till 500 000 kronor. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson