Motion angående åldersbestämning av ensamkommande barn avslogs

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Den moderata fullmäktigegruppen har  föreslagit att Bengtsfors kommun skulle göra åldersbedömningar av ensamkommande barn.

I motionen yrkar moderaterna på att Bengtsfors kommun beslutar att i tillämpliga fall åldersutreda ensamkommande som bedöms vara vuxna. 

Det har framkommit att flera av landets myndigheter och råd frånråder kommunerna att göra egna åldersbedömningar, då dessa tenderar att bli godtyckliga. Förvaltningen anser att socialtjänsten ska fokusera på sitt
huvuduppdrag; att bedöma vilka behov de ensamkommande barnen har och hur dessa behov bäst ska tillgodoses.

Förvaltningen bedömer att det idag finns verktyg för att motverka att barn och vuxna placeras tillsammans på HVB eller Stödboende som är bättre lämpade att använda sig av än att lägga ansvaret för en åldersbedömning
på socialtjänsten. Förvaltningen föreslår att kommunen ej ska ansvara för att  åldersbedöma de ensamkommande barn som anvisas kommunen och att kommunfullmäktige därför ska avslå motionen.

Efter votering beslutade kommunfullmäktige att kommunen inte ska göra egna åldersbedömningar av ensamkommande barn och att motionen därför avslås.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson