Sommarvärdar ska ta hand om besökare

Kommunstyrelsen har beslutat att anställa åtta stycken, så kallade, sommarvärdar under årets turistsäsong. Sommarvärdarna ska röra sig på platser i kommunen där det finns många besökare. I värdskapet ingår att prata om kommunens besöksmål samt ge information utifrån besökarens intressen och önskemål. Värdarna kommer, med hjälp av sin klädsel, att vara väl synliga för besökarna.

Sommarvärdarna ska hjälpa de som söker upp dem men också vara uppsökande och erbjuda sin service, de kommer exempelvis att finnas i gästhamnen på morgnarna, vara på plats när kanalbåtarna anländer, åka med rälsbussen etc.

Satsningen på sommarvärdar sker i enlighet med kommunens näringslivsstrategi för att stimulera besöksnäring och handel samt skapa en positiv bild av Bengtsfors kommun.

Intresserad av att arbeta som sommarvärd?

Jobbet som sommarvärdar kommer att erbjudas gymnasieelever i Bengtsfors kommun. De kommer att utbildas av Dalslands Turist AB och handledas av turistbyrån under sin anställning.

För dig som tycker att jobbet låter lockande kan vi meddela att annons med instruktioner om hur du söker kommer i lokalpressen och på kommunens hemsida inom kort. Om du har frågor går det bra att ringa eller e-posta vår kontaktperson enligt nedan.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström