Äldrevård och omsorg om äldre allt bättre

Bild

Foto: Sofia Magnusson

I årets omgång av Öppna jämförelser äldreomsorg får kommunen i stora delar ett positivt resultat. I
jämförelse med andra kommuner ligger flera delar av resultatet bland de bästa i riket. Det gäller främst bemötande, förtroende, trygghet och aktiviteter bland äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst.

Alla som behöver ska få bra vård och omsorg. Därför har vi utökat vår grundbemanning och förbättrat arbetsmiljön. Det ger oss förutsättningar för att vara en utvecklande arbetsplats och resulterar i omsorg om de vi
vårdar. Vår personal har gjort ett fantastiskt arbete under året och det kommer vi att uppmärksamma med att bjuda våra anställda på tårta, säger socialchef Lena Mossberg.

Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Områden där kommunen sticker ut särskilt positivt:

Mått

Resultat

Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten

47 % av de tillfrågade har svarat positivt om bemötande förtroende och trygghet i hemtjänsten. Rankade på plats 46 i landet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan.

Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten

53 % av de tillfrågade har svarat positivt på frågorna som rör inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten. Rankade på plats 62 i landet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan.

Riskförebyggande
åtgärder - hemtjänst

88 % av invånarna 65 år och äldre med hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) får åtgärder vid risk för fall, undernäring, trycksår  och nedsatt munhälsa. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan. Rankade som tvåa i landet!

Hemtjänst i sin helhet

 94 % är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 2016. Rankade på  plats 48 i landet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan.

Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende

 66 % av de tillfrågade har svarat positivt om bemötande förtroende  och trygghet i särskilt boende. Höjning av resultatet i jämförelse med året  innan. Rankade som tvåa i landet!

Kontakt med personal i särskilt boende

 65 % av de tillfrågade har svarat positivt på frågorna som rör kontakt med personalen på särskilt boende. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan. Rankade på plats 13 i landet.

Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende

 51 % av de tillfrågade har svarat positivt på frågorna som rör inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende. Rankade på plats 26 i  landet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan.

 Boendemiljö i särskilt boende

 51 % av de tillfrågade har svarat positivt på frågorna som rör  inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende. Rankade på plats 26 i  landet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan.

Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende

 61 % har svarat positivt om aktiviteter och ensamhet. Höjning av resultatet i jämförelse med året innan. Rankade på plats 6 i landet!

 Särskilt boende i sin helhet

93 % - Andel äldre som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med
sitt särskilda boende. Rankade på plats 7 i landet!

Vi behöver jobba vidare med frågor som personalkontinuitet, mat och måltidsmiljö, bruk av tryckavlastande underlag, väntetider, fallskador och frakturer, rehabilitering efter stroke, användande av läkemedel och smärtskattning vid livets slutskede. Men vi är stolta och glada över den positiva utvecklingen och att brukarna inom äldreomsorgen upplever en god omsorg och vård, säger Lena Mossberg.

Fakta om rapporten

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och landsting och regioner.

Syftet med Öppna jämförelser är bland annat skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och bidra till förbättring och lärande.

Här finns rapporten i sin helhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson