Vilka idéer har du i byrålådan?

Bild

Vi vet att ni små och medelstora företag samt entreprenörer har många idéer på lager. Anledningen till att de inte genomförs är att det saknas tid, resurser och ibland rätt kompetens.

Nu startar Bengtsfors kommun projektet Framtidsentreprenörer tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal. Målet är att skapa tillväxt bland små och medelstora företag samt att gynna entreprenörskap och företagande. Ett
sätt kan vara att ta tillvara de idéer som finns i ”byrålådorna”.

Vi har idag en stor resurs i kompetens och erfarenhet hos alla utrikesfödda som vill komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som vi har arbetskraftbrist i många sektorer. Projektet fokuserar därför på människor med utländsk bakgrund. Projektet inkluderar så klart även inrikes födda.

Branscher med arbetskraftbrist är bland annat fordons-, verkstads-, livsmedels- samt massa- och pappersindustrin. Andra viktiga branscher är handel och besöksnäring, men idéer inom alla områden välkomnas!

Inom projektet kommer grupper att tillsättas för att utveckla idéer, det kan röra sig om allt från tjänste- till produktutveckling. För att rätt kompetens ska ingå i de olika grupperna kommer idén att passas ihop med entreprenörernas tidigare erfarenhet och kunskap. Idéutvecklingen kan leda till projekt inom företagen men också till avknoppningar i vilka företaget kan ha andelar.

Projektdeltagarna får möjlighet att höja sin kompetens inom affärsutveckling och företagande genom de seminarier och workshops som arrangeras.

Ni företagare som har idéer och vill få hjälp att utveckla era idéer samtidigt som ni främjar integrationen i samhället hör av er!

Vi kommer inom kort skicka ut en inbjudan till ett möte där vi berättar mer om projektet. Då kommer ni också att få träffa några av de som är intresserade av att delta i grupperna.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2017
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist