Pensionärsservice läggs på privata marknaden

Foto: Anna Sandström

Den pensionärsservice som Bengtsfors kommun, genom arbetsmarknadsenheten, erbjudit i ett antal år ska avvecklas. Avvecklingen innebär att du som köpt tjänster som snöskottning, gräsklippning och trädgårdsarbete inte kommer att kunna göra det i fortsättningen.

Det finns flera olika anledningar till avvecklingen, en är att vi som kommun inte bör konkurrera med de privata företag som erbjuder denna typ av tjänster. En annan aspekt är likabehandlingsprincipen, efterfrågan har under senare år varit större än den service vi haft möjlighet att erbjuda. Vi har således inte kunna ge alla samma service. Vi har även sett att det finns ett behov av andra liknande tjänster som vi inte kunnat erbjuda våra kunder.

Så här kan du få hjälp istället

Det finns flera aktörer i Bengtsfors kommun som utför denna typ av hushållsnära tjänster. Ta gärna kontakt med någon av nedanstående:

  • Samhall AB, 0531-373 45
  • Löfs Alltjänst och Auktioner, 070-344 04 83
  • Andys Service, 070-454 05 54
  • Anna Andersson Trädgårdsingenjör, 070-853 89 20
  • Timo Backman Allservice, 070-864 35 17
  • Help-U property, 073-535 30 97

Personalresurser frigörs

I samband med avvecklingen av pensionärsservice frigörs personalresurser på arbetsmarknadsenheten. Dessa kommer i första hand att användas till verksamhet kopplad till tekniska verksamhetsområdet. På så sätt kommer man, på arbetsmarknadsenheten, att få ett jämnare flöde av lämpliga arbetsuppgifter kopplat till praktik och arbetsträning.

Kontakt

Per von Krogh
Chef arbetsmarknadsenheten
0531-52 67 02
per.vonkrogh@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström