• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Information till alla arbetsgivare som tar emot praoelever från Bengtsgården

Information till alla arbetsgivare som tar emot praoelever från Bengtsgården

Bild

På Bengtsgården kommer vi i år att testa ett webbaserat verktyg för hantering av praktik (prao) för eleverna på Bengtsgården. Verktyget samordnar och effektiviserar anskaffning och förmedling av praktikplatser.

Genom detta nyhetsbrev vi vill informera er som tar, eller kanske kommer att ta, emot elever om det webbaserade verktyget Praktikplatsen.

Praktikplatsen är ett webbaserat verktyg för praktiksamordning för studerande, utbildningsanordnare och arbetsplatser. Verktyget samordnar och effektiviserar anskaffning och förmedling av praktikplatser. Vi vill nu ha kontakt mer er arbetsgivare som vill vara med och prova detta verktyg i ett pilotprojekt. Pilotprojektet genomförs i Fyrbodalsregionen och drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

Verktyget ger både elever, skola och arbetsgivare en överskådlig översikt över praoperioder. Ni arbetsgivare som tar emot eleverna får i god tid en översikt över elevernas praoperioder och får möjlighet att bättre planera för vilka perioder ni kan eller inte kan ta emot praoelever. Eleverna får en bättre bild av vilka olika typer av yrken som finns hos arbetsgivarna vilket skapar ett intresse kring olika yrkesroller. Webbverktyget gör det även enklare för alla elever att hitta praktikplats. Idag söker eleverna sina praktikplatser själva, en del lyckas bra medan andra elever inte lyckas lika bra. Det beror i regel på elevens tillgång till nätverk, i webbverktyget blir sökandet enklare för de som inte har lika stora nätverk. Händelserna i verktyget styrs automatiskt genom att arbetsuppgifter och meddelanden är datumstyrda. Målet är att webbverktyget ska underlätta anskaffning och förmedling av praktikplatser för alla parter.

Det är viktigt att vi i verktyget kan visa upp de olika yrkesroller som finns hos arbetsgivarna i webbverktyget så att eleverna ser vad som finns att välja på, även om ålder och arbetsuppgifter styr vad eleven faktiskt får utföra på sin praktik. Vi ser en stor vinst med detta verktyg samt även det utökade samarbetet mellan skola-arbetsliv. Praktiken är en så viktig inspirationskälla inför elevens studieval till gymnasiet samt för arbetsgivarnas framtida rekryteringar av eleverna.

Meddela Bim Lyrstrand om ni är intresserade att delta i pilotprojektet senast 5:e maj.

Bim kommer kontakta er när det blir aktuellt att använda verktyget. För kännedom är verktyget kostnadsfritt och Bim hjälper även till med det administrativa. Vid frågor är ni välkomna att kontakta Bim Lyrstrand eller Maria Wolff som är projektledare.

Kontaktpersoner:
Bim Lyrstrand, studie- och yrkesvägledare Bengtsgården tel 0531-526203, bim.lyrstrand@bengtsfors.se
Maria Wolff, projektledare Fyrbodals kommunalförbund tel 0522-440869, maria.wolff@fyrbodal.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2017
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist