Livsmedels och måltidspolicy antagen

Bild

Kommunfullmäktige har antagit en gemensam livsmedels och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Policyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner.

Alla livsmedel som köps in av kommunerna ska uppfylla vissa grundläggande krav bland annat för att säkerställa att livsmedlen håller hög kvalitet, att miljöstörningar begränsas och att de som producerar maten gör det under schyssta förhållanden smt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Målsättning

Vår målsättning är att alla matgäster ska känna sig trygga och nöjda. Måltider vi serverar ska vara goda, näringsrika, säkra och varierade. Måltiderna ska serveras i en lugn och trivsam miljö vilket skapar goda matvanor. Allt detta bidrar till våra gästers hälsa och välbefinnande.

Målet är att vi gör miljö- och klimatanpassade upphandlingar, inköp och måltider. Det ska innebära hög livsmedelskvalitet, miljöhänsyn, etisk upphandling med hänsyn till mänskliga rättigheter samt en god djuromsorg i alla led.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade och ekologiska livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Målet är också mer säsongsanpassat samt mer grönsaker och baljväxter i måltiderna. Livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen ska ha som mål att utvecklas för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 maj 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson