24 lekplatser blir 20

Centralparken i Bengtsfors, foto: Sofia Magnusson.

Efter en inventering och översyn av kommunens lekplatser har kommunstyrelsen tagit beslut om att avveckla fyra lekplatser. Anledningen är att flera av lekplatserna används i begränsad omfattning och att lekutrustningen på dessa lekplatser succesivt har plockats bort på grund av anmärkningar vid besiktning.

Att renovera samtliga lekplatser som är i behov av upprustning skulle kosta 400 000 kronor plus kostnader för montering och markarbeten om 300 000 kronor. Den totala budgeten för lekutrusting är 300 000 kronor per år.

De lekplatser som på sikt kommer att försvinna ligger vid Grindgatan och Bäckenvägen i Bengtsfors, Tallmovägen i Dals Långed och Myresjövägen i Bäckefors. Avveckling kommer att ske gradvis genom att utdömd lekutrustning tas bort.

De 20 lekplatser som kommer att finnas kvar är fördelade enligt följande:

  • En vid varje förskola
  • En vid varje grundskola
  • Två stycken i Bengtsfors; vid Centralparken och Blekerigatan.
  • En vid Baståsen i Billingsfors.
  • Aktivitetsparken i Bäckefors.
  • Tre stycken i Dals Långed; vid Hallingbacken, Minnetsvägen och Tomtebacken.
  • En vid Hagenvägen i Skåpafors.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström