Tips! Rådgivning av experter om du vill exportera eller växa globalt

Bild

Regionala exportrådgivare runtom i Sverige stöttar små och medelstora företag som har ambition och potential att växa på utländska marknader. De erbjuder rådgivning bland annat genom den beprövade metodiken Steps to Export. Steps to Export hjälper dig att prioritera dina viktigaste frågeställningar vid export och testa uppslag i vårt internationella nätverk.

Lokal och global närvaro
Funderar du på att börja exportera eller att växa ytterligare globalt? Då kan det vara värdefullt att resonera kring både internationella utmaningar och möjligheter med någon som har erfarenhet av internationella affärer. Business Swedens exportrådgivare har omfattande praktisk erfarenhet av internationella affärer som såväl små som stora företag kan ha nytta av.

Regionala exportrådgivare runtom i Sverige stöttar små och medelstora företag som har ambition och potential att växa på utländska marknader. De erbjuder rådgivning bland annat genom den beprövade metodiken Steps to Export. Steps to Export hjälper dig att prioritera dina viktigaste frågeställningar vid export och testa uppslag i vårt internationella nätverk.

Exportklubb - Gå globalt
Gå Globalt är ett samarbetsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Väst, EEN, Chamber Trade som delfinansieras av Västra Götalandsregionen. Vi har gått samman för att genom samlad kraft och kompetenser erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering.

Steps to Export – en guide till export
Under de senaste decennierna har Steps to Export hjälpt många svenska företag att inleda och utveckla sin export. Programmet innehåller tretton olika moduler eller hållplatser för exportresan. Det flexibla programmet är väl lämpat både för dem som länge varit verksamma internationellt, och för dem som just börjar en utlandssatsning. Du väljer själv vilka moduler du vill jobba med.

Om Business Sweden
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer. 

För mer information kontakta: Marina Gireva, Västsvenska Handelskammaren, tel: 031-83 59 05

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2017
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist