Suzanne Håkansson blir driftschef för VA och renhållning

Bild

Suzanne Håkansson, foto: Sofia Magnsson

Det är nu klart att Suzanne Håkansson blir driftschef för VA och renhållning. Suzanne har varit tillförordnad på tjänsten innan.

Som driftchef har hon ansvar för den operativa verksamheten inom vatten-/avlopp samt renhållning. Det innebär ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi, projekt och utveckling. I tjänsten ingår också att arbeta med planering, genomförande och uppföljning av kommunens VA och renhållning.

Bengtsfors kommun har stora utmaningar framöver med ett VA-nät som är har ett stort behov av underhåll, med ett flertal anläggningar. Bengtsfors kommun har antagit en VA-plan och en handlingsplan som innebär en utveckling av verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson