Renovering av Strömbron

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Efter sommaren 2017 är det byggstart för renovering av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum. Brons skick och bärighet ska säkerställas samtidigt som ny ytbeläggning kommer att läggas. Bron kommer även att få nytt räcke och belysning.

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Vi hoppas på ett estetiskt lyft för Strömbron.

Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ska göra renoveringen som totalt kommer att kosta 3,7 miljoner kronor. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson