Så ska Sågudden utvecklas kommande tre år

Sågudden

På Sågudden i Bengtsfors planeras för såväl skatepark som beachvolleyplan. Inom området kommer det även att finnas grönytor och platser för att grilla och umgås.

Sågudden är en viktig samlingsplats för alla åldrar, både för Bengtsforsbor och för besökare. Nu vill vi utveckla den till att bli ännu bättre. Det ska vara en plats för aktiviteter, motion, rekreation, umgänge, bad och lek.

Det är viktigt att framhålla huvudinriktningen med stora, öppna ytor där alla målgrupper får plats snarare än en mängd utrustning och byggnader. Följande åtgärder är planerade under 2017-2019, under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner satsningarna i samband med beslut om budget. Beslut fattas i juni.

2017

 • Skyltning av Bengtsfors strandpromenad (vägvisningsskyltar och informationstavla).
 • Asfaltering av husbilsparkering.
 • Effektbelysning på Sågudden.
 • Renovering av befintliga skateboardsramper och eventuell någon ny.

2018

 • Skatepark
 • Ny asfaltsbeläggning.
 • Sittytor mellan skateparken och bollplanen.
 • Beachvolleyplan
 • Gungställning

2019

 • Upprustning av strandpromenaden.
 • Belysningspollare utmed delar av strandpromenaden.
 • Konstnärlig utsmyckning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström