Ekonomiskt tillskott till DVVJ

Bild

En av DVVJs rälsbussar vid stationen i Bengtsfors. Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnvägar (DVVJ) ett ekonomiskt tillskott med 300 000 kronor. Samtidigit beslutade de att en utvärdering av DVVJ:s långsiktiga möjligheter sett på tre års sikt ska redovisas innan bidrag för 2018 utbetalas.

DVVJ har begärat ett ekonomiskt tillskott med 300 000 kronor var från stiftarna Bengtsfors och Melleruds kommuner.  Den ekonomiska situationen var i ett sådant läge att kommunstyrelsen ska underrättas enligt stiftelsens stadgar. De ekonomiska förutsättningarna har på kort tid förändrats med bland annat kraftigt höjda avgifter från Transportstyrelsen för trafiktillstånd. Förlusten från föregående år påverkar också det ekonomiska läget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson