Plats för food truck

Bild

Foto: Sofia Magnusson

En intressent har vänt sig till kommunen med en förfrågan om plats för en så kallad food truck i Bengtsfors centrum. Kommunstyrelsen beslutar att en testperiod genomförs under 2017, med en plats för food truck som upplåts till nämnda intressent under säsongen 2017.

En förfrågan om plats för en så kallad food truck har inkommit till kommunen med önskemål är att kunna ha foodtrucken uppställd på platsen under längre tid.  Kommunen bedömer att det skulle vara ett välkommet tillskott till Bengtsfors centrum. Förvaltningen har tittat på vilka platser som kan vara lämpliga att upplåta  och föreslår i ett första steg södra änden av Berglunds gränd. Med ett något längre tidsperspektiv kan en plats vid korsningen Centrumvägen/Centralbacken och en plats vid gästhamnen i stället bli aktuella. Vid en uppställningsplats för food truck krävs tillgång till el och utanför vagnen bör det finnas plats för några mindre bord.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att under en testperiod om tiden 1 juli – 31 oktober 2017, upplåta plats för en food truck söder om Berglunds gränd. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram och teckna ett markupplåtelseavtal med aktuell intressent.

Fakta food truck

Konceptet food truck (rullande restaurang) är en global trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett motordrivet fordon - lätt lastbil eller vagn - som säljer olika typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. I större städer finns ett stort intresse för food trucks, både sådana som står på samma plats varje dag och sådana som ambulerar mellan olika platser i staden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson