Centrumutveckling Dals Långed

Under en tid har Bengtsfors kommun diskuterat centrumutveckling med Dals Långeds utvecklingsråd. På senaste mötet med Kommunstyrelsen beslutades att Bengtsfors kommun ska delta i ett utvecklingsprojekt för Dals Långed med en medfinansiering på 200 000 kronor.

Andra aktörer som är tänkta att delta är Leader och Stenebyskolan. En preliminär budget på 1 200 000 kronor har upprättats. Ramarna för projektet är än så länge vida. Planen framöver är att vara klara med beslut om projektet och finansiering i augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson