Vill ha dialog med migrationsverket kring ensamkommande barns situation

Bild

Foto: Anna Sandström

Bengtsfors kommun kommer att bjuda in migrationsverket för ett samtal omkring ensamkommande barns situation vad gäller boende och skolgång. Det beslutades av kommunstyrelsen vid deras möte den 16 augusti.

Bengtsfors kommun har tagit ett stort ansvar för mottagande av asylsökande och personer i etableringsfasen. Bengtsfors är den kommun i Fyrbodal som har tagit emot flest i relation till befolkning. En del av dessa
som kommit till Bengtsfors är ensamkommande barn och frågan om hur kommuner och stat gemensamt kan hjälpas åt, har varit en återkommande fråga i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun har haft ofta haft en bra dialog med migrationsverket men önskar nu en fördjupad dialog kring gruppen ensamkommande barn och de intentioner regeringen aviserat i ett förslag för att minska oron kring flytt och skolgång. Kommunstyrelsen gav därför uppdraget till förvaltningen att bjuda in migrationsverket för ett samtal omkring ensamkommande barns situation vad gäller boende och skolgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson