Utökat eldningsförbud - extrem brandrisk

På grund av extrem brandrisk är nu även kolgrillning ute i naturen är förbjudet. All vedeldning är förbjuden.

Stäng meddelande

Medborgarundersökning pågår

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. I Bengtsfors kommun är det 800 personer som får svara på enkäten.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Intresset för medborgarundersökningen är stort i årets omgång är det 131 deltagande kommuner. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. I
kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800, 1 200 i kommuner med 10 000 till 59 999 invånare och 1 600 i större kommuner. Sammanlagt i landet är det 153 800 personer, i åldrarna 18-84 år som
tillfrågas i årets undersökning.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson