Uppdrag att ordna boende för ensamkommande asylsökande

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ordna boende för asylsökande ensamkommande i Bengtsfors kommun genom Bengtsforshus AB, andra bostadsbolag eller genom migrationsverket. En eventuell finansiering sker genom det tillfälliga kommunbidraget. Beslutet gäller längst till och med 2018-12-31.

Bengtsfors kommun klargör också att tillhandahållande av bostad inte innebär att kommunen tar över Migrationsverkets ansvar för de ungdomar som fyller 18 år. Kommunens ansvar är för de som har beslut om behov av stöd från Bengtsfors kommun.

Bakgrund

Regeringen och Vänsterpartiet har föreslagit att ett statsbidrag ska ges till kommunerna i syfte att underlätta för ensamkommande ungdomar, som fyller 18 år och är i väntan på besked om uppehållstillstånd ska slippa
flytta till ny ort under asylprocessen.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att Bengtsfors kommun inte skulle arrangera fortsatt boende på HVB, stödboende eller familjehem, eftersom man ansåg att det var Migrationsverkets ansvar.

Därefter har det lokalt och nationellt förts en diskussion kring möjligheten att låta ungdomar som studerar bli kvar på de orter som man bor på och i möjligaste mån slutföra sina studier på dessa orter. Regeringen och Vänsterpartiet förslår därför att kommunerna ska kompenseras för att minska ”flyttkarusellen” för dessa
ungdomar som fyller 18 år och formellt är Migrationsverkets ansvar. Förslaget innebär att Bengtsfors kommun erhåller 327 000 kronor som en engångssumma för de kostnader som uppstår.

Lokalt har ett initiativ tagits av ett antal Gode män som åtar sig ett ansvar för att sörja för stöd till ungdomarna i gruppen även om uppdraget som Gode män upphör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson