Tidsbegränsade subventionerade anställningar även 2018

praktikarbete

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga tillfälliga subventionerade anställningar under 2018. Projektet startade i mars 2017 och gäller för personer i arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetslösheten i kommunen är större än riket i snitt. Huvuddelen arbetslösa personer kan delas in i tre grupper; nyanlända, långtidsarbetslösa samt ungdomar utan gymnasiebetyg. Alla grupperna behöver nya plattformer för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Med detta som bakgrund så beslutade kommunen att införa tidsbegränsade anställningar 12 april 2017. I och med ett nytt beslut i kommunstyrelsen den 13 september 2017 kommer projektet att fortsätta även 2018.

 

De tidsbegränsade subventionerade anställningarna påbörjades vid månadsskiftet juni-juli 2017 och den 31 augusti hade 37 personer anställts. Ytterligare nio planeras starta upp så snart som möjligt [...] För att få önskad effekt av projektet (språkträning, komma ut i arbete, egen försörjning mm) behöver projektet förlängas under 2018 , enligt KS protokoll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson